Rekisteriseloste

Verkkotuotteiden rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE Kalevan digitaalisista tuotteista. Laadittu 7.9.2016

Jos haluatte tarkistaa järjestelmään tallennettuja tietojanne, lähettäkää tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

 1. Rekisterinpitäjän Nimi
 2. Kaleva365 Oy
  Y-tunnus 2715049-8
  Postiosoite Postinumero Puhelin PL 170 90401 Oulu (08) 5377 111
  Käyntiosoite
  Lekatie 1 Oulu
  Puhelin keskus (08) 5377 111
  e-mail etunimi.sukunimi@kaleva.fi

 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
 4. Nimi: Heikki Luoma
  nimike: Kehitysyksikön päällikkö
  Puhelin vaihde (08) 5377 111
  Faksi 08) 5377 268

 5. Rekisterin nimi
 6. Kaleva digitaaliset palvelut

 7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset
  • Kalevan verkkopalveluiden, näköislehden ja muiden Kalevan hallinnoimien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen liittyvä ylläpito
  • sähköisten palveluiden tilaaminen
  • laskutus
  • mahdolliset perintätoimenpiteet
  • asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä
  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
  • palvelun toteuttaminen,
  • asiakastapahtumien varmentaminen,
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
  • markkinointi,
  • analysointi ja tilastointi,
  • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

  Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely. Suoramarkkinointi lähetykset asiakkaille.

 8. Rekisterin tietosisältö
 9. Asiakkaan nimi, sähköposti, jossain tapauksessa osoite, puhelinnumero, kiinnostuksen kohteet, tiedot tilauksista ja palautetiedot

 10. Säännönmukaiset tietolähteet
 11. Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
  • Kaleva konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilörekistereistä
  • Muista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
 12. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 13. Ei luovuteta.

 14. Rekisterin suojauksen periaatteet
 15. Cirix-tilausjärjestelmän ja verkkotilausten tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva 365 Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja - valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja - laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

 16. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys
 17. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

 18. Rekisterin tarkastusoikeus
 19. Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä es. omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

 20. Tiedon oikaisu
 21. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä